Hjælp verden til et sundere dyreliv

Hjælp verden til et sundere dyreliv

Det er i dag svært ikke at være bekendt med, at verdens mangfoldige dyreliv er truet far alle sider. Nogle racer er truet på grund af overfiskeri, mens andre er truet, fordi deres naturlige tilholdssted bliver indskrænket. Men når det så er konkluderet, at vi udemærket er klar over tendenserne, skaldet også fastslås, at vi faktisk godt ved, hvad vi kan gøre for at ændre på denne tragiske historie – og det er faktisk ikke så omfattende alligevel.

Støt et godt formål og red regnskoven

Verdensskove er i fare, og hver dag indskrænkes de skovarealer, der i tusindvis af år har været hjemsted for store dele af verdens mange dyrearter. Men dette kan man faktisk gøre noget ved, hvis blot man er villig til at støtte velgørende organisationer med en skilling, og det er ikke hverken bebyrdende eller dyrt – men til gengæld får man en god smag i munden. Støt regnskoven.

Hvis man hjælper regnskoven, hjælper man faktisk også sig selv, da regnskoven er en del af den cyklus, vi ikke kan undvære. Det vil sige, at man faktisk ikke engang behøver at være uselvisk for at støtte regnskoven, da det i bund og grund er et tiltag, der i sig selv giver et bedre klima – og så giver det god samvittighed.